Zahoďte zbytečné starosti za hlavu. Pořiďte si pojištění odpovědnosti

Komerční pojišťovny nabízejí nejrůznější pojišťovací produkty, které mají větší či menší smysl. Vždy záleží samozřejmě na naší konkrétní životní situaci, zda se nám dané pojištění může hodit. Pojištění, které je pro jednoho smysluplné, pro jiného být nemusí. Určitě by se však každý měl zamyslet nad pojištěním odpovědnosti. Většina lidí je totiž v pracovněprávním vztahu se svým zaměstnavatelem, a přitom zaměstnání je místo, kde se může velice snadno stát, že bude způsobena škoda.

Důležité je zvážit rizika

Zda pro vás má nebo nemá toto pojištění smysl, na to vám odpoví až důkladné zvážení všech rizik. Obecně však platí, že u většiny zaměstnanců by mělo toto pojištění v nějaké formě existovat. Podle zvážení rizika potom lze zvolit konkrétní variantu pojištění, aby byla odpovídající třeba míře zodpovědnosti konkrétního zaměstnance. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli ochrání zaměstnance před nutností hradit škodu ze svého, a zaměstnavateli zase přináší vyšší šanci na vyplacení náhrady vzniklé škody. Samotné pojištění může sjednat:

  • Sám zaměstnanec
  • Zaměstnavatel svému zaměstnanci (zaměstnancům)

Pokud budeme hovořit v případě sjednání zaměstnavatelem v množném čísle, tedy kdy se rozhodne sjednat toto pojištění pro více zaměstnanců současně, lze u některých pojišťoven získat také slevu na větší počet uzavřených smluv. Toto řešení tak může být výhodné.

Různé varianty pojištění

Výše jsme zmiňovali, že pojištění lze sjednat v různých variantách. Pojišťovny zpravidla rozlišující pojištění pro běžného zaměstnance a pojištění u řidičů či zaměstnanců obsluhujících stroje, tedy zaměstnanců, kteří mají vyšší pravděpodobnost způsobení škodní události. Pokud vezmeme jako příklad ERGO pojišťovnu, tak ta vám nabízí tři varianty pojištění tohoto typu. Pro běžné zaměstnance je zde varianta Standard, pro řidiče potom varianta Řidič a Řidič PLUS. Poslední zmíněná, také nejvyšší varianta, je určena pro zaměstnance, kteří využívají vozidlo pro soukromé účely.

Shlédněte také

Jak probíhá exekuce?

Exekuce není zrovna příjemnou záležitostí, ovšem ve většině případů je nejlepší cestou, jak se dostat …