Advokátní kancelář: Jaké nabízí služby?

Zvažujete darování nemovitosti, která je zatížena věcným břemenem? Jedná se o velmi častou situaci z pohledu darování nemovitosti. Tento článek vám proto přináší zajímavé postřehy, jak darování nemovitosti s věcným břemenem probíhá, aby pro vás byl celý proces co nejjednodušší.

Darování nemovitosti zatížené věcným břemenem

Darování nemovitosti s věcným břemenem je častým právním aktem v rámci rodiny. Především je možné setkat se se situací, kdy starší rodiče darují svým dětem nemovitost, ve které by ale rádi dožili, jelikož by se sami neradi ocitli bez střechy nad hlavou. Člověk/lidé, kteří se stávají věcným břemenem, tedy nejčastěji rodiče obdarovaného, mají právo nemovitost dále využívat, i když už nejsou jejím vlastníkem. Pokud je věcné břemeno v podobě dožití na nemovitost uvaleno, není jí možné v užívání nemovitosti bránit i přesto, že by nemovitost opakovaně změnila vlastníka.
Věcné břemeno může být ve formě výlučného užívání, kdy darující strana bydlí v nemovitosti sama, nebo ve formě spoluužívání, kdy v nemovitosti žije darující společně například s obdarovaným. Spoluužívání je možné omezit na určité místnosti v domě pro osoby oprávněné z věcného břemene, možné je však také toto omezení neudávat.
Věcné břemeno je vhodné zřídit v případě, že mezi darujícím a obdarovaným panují ideální vztahy. Mohla by totiž nastat situace, kdy by se mohlo stát něco s obdarovaným a jeho majetek by se stal předmětem dědického řízení. V tom případě by nový majitel nemovitosti mohl člověka bez právně platného věcného břemena z nemovitosti vystěhovat.

Věcné břemeno je potřeba zapsat do katastru nemovitostí

Nezapomeňte na zápis věcného břemene do katastru nemovitostí. Jedině tak je právně vymahatelné. Nezapomeňte uvést, jakým způsobem bude nemovitost obývána, jak bude využíván přilehlý pozemek a také, kdo bude v době uvalení věcného břemene hradit poplatky za energie a další služby.
Potřebujete-li zkontrolovat darovací smlouvu nebo probrat náležitosti vážící se k darování nemovitosti s věcným břemenem, neváhejte se obrátit na zkušeného olomouckého právníka, který vám předá cenné rady pro zajištění co nejhladšího průběhu převodu nemovitosti.

Shlédněte také

Proč věnovat milovanému člověku jako důkaz lásky partnerský náramek?

Je naprosto normální, že si mezi sebou dávají zamilovaní lidé dárečky. Ze začátku je to …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *