?>
Domů / Cestovní pojištění / Na cestách bez cestovního pojištění

Na cestách bez cestovního pojištění

Cestovat do zahraničí bez cestovního pojištění je velkým hazardem. Pokud se vám stane úraz v některé členské zemi EU, můžete mluvit o štěstí, ovšem daleko horší následky to může mít třeba v Africe, zejména z finančního hlediska. Nemusí dojít ani k vážnému úrazu, ale když je nutné ošetření ve zdravotnickém zařízení, je třeba vědět, co dělat:

Zkontrolovat platební kartu

Ta by vás mohla uchránit od vysokých výdajů. Některé banky nabízejí cestovní pojištění automaticky k vydané platební kartě, takže o něm nemusíte ani vědět. V některých případech se limity na pojištění léčebných výloh vztahují i na členy rodiny, kteří cestují s vámi. Jiné banky nabízejí pojištění jako volitelně dokoupitelné. Můžete například v případě úrazu uplatnit cestovní pojištění, které jste sjednali při dřívější cestě a dosud nezrušili.

Další možností je zaplatcení poplatku za cestovní pojištění ročně, které platí po celý rok.

Na území EU

Každý český pojištěnec vlastní malou modrou kartičku, což je Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud ji máte na cestě do zemí EU u sebe, máte nárok na nezbytnou péči v rámci EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.

Neplatí to ovšem zcela. Stane-li se vám například při lyžování ve Francii úraz vyžadující letecký transport, kartička vám nepomůže, neboť horská služba a letecký transport nejsou ve Francii součástí veřejného zdravotnického systému.

Vybrané země

S některými státy má ČR uzavřenu bilaterální smlouvu o poskytování péče, což vám zaručuje alespoň nárok na neokladnou péči. Jedná se o Turecko, Srbsko, Makedonii a Černou Horu. Každá země má ovšem svá specifika. V Makedonii a Srbsku se stačí prokázat EHICem, pro cesty do Turecka a Černé Hory si musíte u své zdravotní pojišťovny vyžádat speciální formulář.

Nejhorší situace

Pokud se vám stane úraz v jiné části světa, než jsou vyjmenovány výše a nemáte cestovní pojištění, zaplatíte si péči v plné výši sami. Teprve po návratu do ČR můžete požádat svou zdravotní pojišťovnu, aby vám uhradila vynaložené náklady. Pojišťovna to může udělat, ovšem zaplatí jen náklady ve výši, v jaké by péče stála v ČR. Rozhodně ne, co jste skutečně zaplatili.

Shlédněte také

Pronájem adresy trvalého pobytu zajistí mnoha podnikatelům znatelné úspory. Proč tomu tak je?

V České republice se v současné době pohybuje více než milion různých podnikatelů. Asi těžko …