?>
Domů / Finance / Mladým lidem může půjčit i státní fond rozvoje bydlení

Mladým lidem může půjčit i státní fond rozvoje bydlení

Mladí lidé s dítětem mají možnost získat půjčku na bydlení i od státu, maximálně však 600 tisíc korun. Jejich postavení je totiž z hlediska posuzování schopnosti splácet ještě horší, než u bezdětných párů. Proto jim stát od konce letošního dubna umožňuje požádat o úvěr na bydlení ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). V tzv. Programu 600 je pro letošní rok pro tyto žadatele vyčleněno 100 miliónů korun, přičemž na jednu smlouvu je možné si půjčit až 600 tisíc Kč. Žadatelé však musí předem splnit podmínky dané nařízením vlády č. 100/2016 Sb.

Jen pro mladé

První podmínkou je věk žadatelů, kteří musí být mladší 36 let. Zároveň musí splňovat druhou podmínku, a sice pečovat o dítě, kterému není ještě šest let. O úvěr mohou požádat jak manželé, tak partneři nebo samoživitelé, kteří o malé dítě do 6 let jeho věku společně pečují. V době podání žádosti navíc žadatelé nesmí být vlastníky či spoluvlastníky obydlí, ani nájemci družstevního bytu.

Půjčka až 600 tisíc

Úvěr z „Programu 600“ je možné při splnění podmínek poskytnout až do výše 600 tisíc na 15 let. Jeho účel je omezen pouze na pořízení vlastního bydlení, a to výstavbou novostavby rodinného domu, vestavbou, nástavbou nebo přístavbou bytu, koupí rodinného domu nebo bytu, či převodem družstevního podílu v bytovém družstvu. Nelze jej použít na rekonstrukci stávajícího vlastního bydlení.

Úvěr se poskytuje do výše 50 % ceny pořízení, minimálně však od 50 tisíc Kč. Kombinace s komerčním úvěrem je možná, ovšem jejich součet nesmí přesáhnout 90 % ceny pořízení. Splatnost úvěru je maximálně 15 let. V případě mimořádných událostí, jako je narození dítěte, delší ztráta zaměstnání, úmrtí člena domácnosti apd., je možno žádat od odklad splácení jistiny (nikoli úroků) až na dva roky.

Fixace úrokové sazby maximálně na 5 let

Výše úrokové sazby se stanoví na úrovni základní referenční sazby EU (aktuálně 0,46 procenta ročně) zvýšené minimálně o jeden procentní bod a maximálně o dva procentní body. Vyhodnocení žádosti o úvěr ze SFRB trvá v průměru dva týdny.

Shlédněte také

Netrapte se administrativou kolem mezd. Najměte si Dype

Státem a zákony vyžadovaná administrativa firmy ubíjí. Jednou z na čas nejnáročnějších částí firemní administrativy …