?>
Domů / Finance / Jak na reklamaci energií

Jak na reklamaci energií

Zpravidla jednou za rok obdrží každý spotřebitel roční vyúčtování elektřiny. Termín záleží na odečtu elektroměru, o čemž si rozhoduje distribuční společnost sama. Výslednou fakturu ovšem zasílá spotřebitelům jejich dodavatel. Již tento fakt může být v případě reklamování pro spotřebitele matoucí.

Co se hlavně reklamuje?

Podle energetických společností patří mezi nejčastější důvody reklamací vyúčtování vysoký nedoplatek, nebo dojem spotřebitele, že mu dodavatel naúčtoval víc, než on ve skutečnosti odebral.

Jak postupovat a co dodavatel uzná?

Předně je třeba zachovat klid. Většinu spotřebitelů při zjistění výrazného nedoplatku napadne ihned telefonovat na zákaznickou linku dodavatele. Kromě toho, že si na operátorovi vylijete zlost, zpravidla ničeho nedosáhnete. Nejvhodnější je v klidu si uspořádat argumenty svědčící ve Váš prospěch a pak poslat reklamaci v písemné formě. Tím zvýšíte své šance, že dodavatel vaši reklamaci uzná a pošle vám opravné vyúčtování.

Důležité je si také uvědomit, že reklamace se řídí obchodními podmínkami, které jste podepsali ve smlouvě. Některé energetické společnosti také připojují k faktuře reklamační formulář, nebo jej mají ke stažení na svých webových stránkách.

Kdy reklamovat

Vyúčtování je třeba reklamovat hlavně včas, to znamená bez zbytečného odkladu. Většina reklamací se týká výše vyúčtované spotřeby. V takovém případě rozhoduje měřící zařízení, které poskytuje údaje o zákazníkově spotřebě. Pokud tedy chce kdokoliv reklamovat výši vyúčtované částky, je vhodné připojit jako důkaz skutečný stav elektroměru. Zákazník by si měl čas od času měřidlo zkontrolovat a zapisovat nebo si nafotit spotřebu. Především je to vhodné kolem doby odečtu.

Jak reklamovat

Většinou je lhůta k reklamaci do 30 dnů od doručení vyúčtování. Je nutné uvést přesný popis reklamované skutečnosti, odůvodnění reklamace, případně další skutečnosti. Nezbytné jsou tyto údaje:

  • jméno, příjmení, adresa a u právnické osoby IČ
  • identifikace odběrného místa (kód EAN, zákaznické číslo)
  • variabilní symbol faktury
  • číslo elektroměru a jeho aktuální stav

Reklamaci odešlete doporučeně s dodejkou na adresu dodavatele, nebo ji odneste na pobočku energetické společnosti a nechte si potvrdit její přijetí.

Shlédněte také

Pronájem adresy trvalého pobytu zajistí mnoha podnikatelům znatelné úspory. Proč tomu tak je?

V České republice se v současné době pohybuje více než milion různých podnikatelů. Asi těžko …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *